Proizvodnja goriva od recikliranog otpada

 

Proizvodnja goriva od recikliranog otpada

 

RDF – Energent budućnosti                                            

 

RDF predstavlja čvrsto, obnovljivo gorivo dobijeno preradom bezopasnih industrijskih nusproizvoda i otpadnih materijala

  • Karakteriše ga veća kalorijska vrednost u odnosu na konvencionalna goriva
  • Sadrži manji procenat organskih frankcija i kvalitetniji je od komunalnog otpada

RDF se u odgovarajućem odnosu sagoreva sa čvrstim fosilnim gorivom i najčešće se koristi kao dodatno gorivo u postojećim kotlovima na ugalj, drvo ili mulj

Primena RDF-a kao alternativnog energenta u EU je najzastupljenija u najrazvijenijim zemljama dok se u Srbiji potencijal ove vrste energenta uopšte ne koristi

Najveći korisnici RDF-a su cementare, toplane, energane i termoelektrane

 

RDF - Standardizovan sastav

 

Neighbour power, pionir u sferi alternativnih izvora energije, u prilici je da ponudi kontinuiranu isporuku RDF peleta u standardizovanoj formi po najvišim EU standardima

Korišćenje RDF-a kao alternativnog odnosno suplementarnog energenta:

 

  • Donosi uštede u troškovima energenata
  • Smanjuje postojeću emisiju gasova
  • Olakšava kontrolu sagorevanja, zahvaljujući svojoj homogenosti
  • Suspaljivanjem sa ugljem postiže veću toplotnu moć za 50% u odnosu na sagorevanje fosilnih goriva

 

RDF - Standardizovan sastav

 

RDF – Proizvodnja i upotreba u Evropi

 

Najveća proizvodnja i upotreba RDF-a u Evropi je u Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Holandiji, Švedskoj i Danskoj

Najnaprednije cementara u Evropi dobijaju preko 80% energije iz alternativnih goriva

Britanska vlada najavila je gašenje poslednje elektrane na ugalj za 2025. godinu a u 2019. godini je po prvi put sprovela jednonedeljnu obustavu proizvodnje električne energije na prljavi ugalj u cilju testiranja sistema

Prema procenama za 2018. godinu kumulativna potrošnja postrojenja koja koriste RDF iznosila je preko 100 miliona tona

 

RDF – Proizvodnja i upotreba u Evropi

U Evropskoj uniji trenutno postoji 492 postrojenja koja koriste RDF i najviše ih je u Francuskoj 126 i Nemačkoj 96